.

GDPR - Compuny - Redukce a adaptery

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Zásady zpracování osobních údajů zákazníků Compuny v souladu s GDPR

Kontaktní údaje Správce
Provozovatel, správce obchodu a databazí: Kabely a redukce s.r.o.
Provozovna: Topolová 617/11, Slavonín, 783 01 Olomouc
Zodpovědná osoba: Michal Petr
Jednatel: Michal Petr a Bc. Zuzana Petrová
IČ: 06230164 DIČ: není zatím přiděleno
Telefonní kontakt: +420 731 359 359, michal(zavináč)compuny.cz

https://hosting.wedos.com/cldata/39/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.pdf

Kabely a redukce s.r.o. (dále společnost) považuje ochranu soukromí a ochranu (osobních) dat za velmi významnou a proto vydává tyto Zásady zpracování osobních údajů zákazníků (případně potencionálních zákazníků) společnosti (dále jen „Zásady”) jejichž cílem je poskytnutí informací o tom, jaké osobní údaje společnost zpracovává při poskytování služeb. Součástí těchto Zásad je také definice k jakým účelům a jak dlouho společnost tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

GDPR
Zásady zpracování osobních údajů zákazníků společnosti Compuny jsou vydány v souladu s nařízením Evropské unie číslo 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (zkráceně „GDPR“). Společnost prohlašuje, že dodržuje veškerá pravidla v souladu s výše uvedeným nařízením Evropské unie.
Právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů se rozumí právní předpisy, které jsou součástí českého právního řádu, včetně příslušných mezinárodních smluv a právních předpisů Evropské unie, a které se týkají ochrany osobních údajů.

Společnost Kabely a redukce s.r.o. jako Zpracovatel
Společnost není zpracovatelem žádných osobních údajů pro třetí strany, vyjma přesně vyjmenovaných situací v těchto Zásadách.

Zpracování osobních údajů u společnosti Kabely a redukce s.r.o.
Osobní údaje se mohou zpracovávat pouze na základě zákonného zpracování (a)nebo oprávněného titulu (a)nebo na základě udělení souhlasu.

Osobní údaje společnost zpracovává jen v rozsahu nezbytném pro splnění vyřízení objednávek (kupní smlouvy) z e-shopu compuny.cz, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, případně i pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost těchto subjektů. Jedná se tak většinou o zákazníky, dodavatele a jiné osoby, které jsou se společností ve smluvním vztahu.

Společnost zpracovává osobní údaje v pokud možno nejmenším možném rozsahu, který je potřeba a jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti, například na základě povinnosti stanovené jiným právním předpisem, které jsou potřeba uchovávat dle zákona o DPH nebo zákona o účetnictví. Právě platná legislativa podnikatelským subjektům nařizuje archivovat po stanovenou dobu účetní doklady, mnohdy obsahující osobní údaje fyzických osob. Z důvodu zachování integrity účetních dat nejde například ve finančních výkazech zcela oddělit již zpracované osobní údaje. Celistvost dat je žádoucí také v případě zpětné kontroly finančního úřadu či úřadu práce.

Informace o zabezpečení
Společnost Kabely a redukce s.r.o. klade maximální důraz na náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním, před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Společnost má dostatečná organizační opatření, včetně detailně nastavených procesních postupů pro zachování maximální bezpečnosti osobních údajů.
Osobní data jsou ukládána do samostatné části datového úložiště, které je zabezpečeno přísnými technickými a organizačními opatřeními, v důsledku čehož lze data zpracovávat pouze pro účely k tomu určené a není možné je technicky propojit s daty jiných služeb.
K osobním datům mají přístup jen pracovníci společnosti a to vždy v přesně definovaném rozsahu, který je nutný pro výkon jejich pracovní činnosti. Oprávnění a přístup k osobním datům se u jednotlivých pracovníků liší a to v souladu s přísnými interními pravidly.
Všechna osobní data a osobní údaje jsou pravidelně zálohované.

Obchodní sdělení zasílaná e-mailem
Společnost Kabely a redukce s.r.o., nezasílá informací a reklamí emaily, vyjma informací, spojených s odbavením objednávek.

Právo obrátit se na společnost Kabely a redukce s.r.o. a právo obrátit se na dozorový úřad - Úřad pro ochranu osobních údajů
Každý subjekt údajů, který se domnívá, že společnost zpracovává jeho osobní údaje, které jsou v rozporu s ochranou osobních údajů nebo ochranou soukromí nebo mají vliv na kvalitu osobního života subjektu údajů nebo jsou v rozporu se zákonem nebo těmito Zásadami nebo jsou nepřesné, má právo se obrátit na společnost a požádat o vysvětlení, případně o nápravu a odstranění závadného stavu.
Subjekt údajů má právo kdykoliv obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Otázky a odpovědi k problematice GDPR

Jaké údaje zpracováváme?
 • Zpracováváme Vaše jméno, příjmení, email, mobilní telefon, adresu, který jste vyplnili při registraci.
 • Pokud při nákupu vyplňujete informace o firmě, zpracováváme Jméno firmy, IČ, adresu firmy.
 • Dále používáme cookies.

Proč tyto údaje zpracováváme?
 • Email slouží k Vaší identifikaci v systému a k přihlášení. Zpracováváme ho také proto, abychom Vám mohli posílat emaily, které souvisí s tím, že nakupujete přes náš eshop Compuny.cz (informace o objednávce, pokyny k platbě, informace o stavu objednávky, zaslání dokladu, informační maily o nových produktech či slevách apod.)
 • Jméno a příjmení slouží k tomu, abychom věděli, jak Vás máme oslovovat a komu objednané zboží konkretně odeslat, také pro potřeby faktury.
 • Informace, které vyplňujete při objednávce “na firmu” (Jméno firmy, IČ, adresa) slouží pro potřeby faktury.
 • Adresa slouží k tomu, abychom věděli komu objednané zboží konkretně a na jaké místo určení odeslat, také pro potřeby zvoleného přepravce a pro potřeby faktury.
 • Mobilní telefon nám slouží k případnému řešení objednávek, reklamaci, odstoupení od kupní smlouvy, pro potřeby faktury apod.
 • Cookies slouží k nezbytnému provozu eshopu (přihlášení, vkládání produktů do košíku) a pro potřeby Google Analytics. Používání cookies můžete ve svém prohlížeči zakázat.

Na základě jakého právního titulu informace zpracováváme?
Na základě právních titulů:
 • Plnění smlouvy (pokud si od nás objednáte zboží nebo servis)
 • Právní povinnost (pokud vyplníte informace o firmě pro potřeby faktury)
 • Oprávněný zájem (pokud si od nás objednáte zboží a my Vám poté zasíláme informace o nových produktech nebo akcích, cookies)

Jaké údaje mohou vidět ostatní uživatelé?
Ostatní uživatelé mohou vidět pouze Vaše jméno, a to pouze pokud napíšete komentář nebo dotaz k produktům. Jméno je nastaveno při registraci ve Vašem profilu.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup?
 • Michal Petr (Správce údajů i zpracovatel, provozovatel portálu a internetového obchodu Compuny.cz).
 • Nikdo jiný již k vaším údajům přístup nemá a nikdy nehodláme vaše údaje zveřejnit, s nezbytnou výjimkou přepravců, kterým sdělujeme jen nezbytné vámi uvedené údaje pro dokončení objednávky a následné expedici k vám.

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?
 • Tak dlouho, jak dlouho chcete využívat portál Compuny.cz. Pokud již naše stránky využívat nechcete, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat.
 • Data potřebná pro fakturaci a daňový úřad zpracováváme po dobu, kterou nám ukládá zákon.

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů?
 • Máte právo na opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme.
 • Máte právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, pokud jste tento souhlas udělili.
 • Máte právo být zapomenuti. Všechny Vaše osobní údaje musíme smazat.
 • Máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zveřejnění Zásad a účinnost Zásad
Tyto Zásady jsou veřejně přístupné na internetových stránkách Compuny.cz. Jakékoliv úpravy těchto Zásad budou na internetových stránkách zveřejněny včetně historie změn.
Účinnost těchto zásad je od 30. 1. 2020.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky